رنگ کاری، استخدام نیروی کار در خط تولید
رنگ کاری

استخدام نیروی کار در خط تولید

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بدون بیمه
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

یک عدد نیروی اقا جوان جهت کار در خط تولید شرکت به همراه اضافه کاری 

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

خدمات رنگ کاری قطعات خودرویی