تولیدی شاتن، استخدام تعدادی زیگزال دوز، میان دوز، چرخ کار و بسته بند
تولیدی شاتن

استخدام تعدادی زیگزال دوز، میان دوز، چرخ کار و بسته بند

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 1 الی 2 میلیون

شرح موقعیت شغلی

برای تریکو

خانم یا آقا

محدوده جوادیه

کارخانه 200 متری

موقعیت محل کار