شرکت سپاهان پویش آریا، استخدام کارشناس بازرگانی
شرکت سپاهان پویش آریا

استخدام کارشناس بازرگانی

  • کار تمام وقت
  • اصفهان/شاهین شهر (برخوار)
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

1. آشنایی با روند بازاریابی و فروش

2. آشنایی با مهارتهای ایجاد،وفاداری و حفظ مشتریان

3. آشنایی با دانش متالوژی،مواد معدنی و مواد شیمیایی و شاخه های وابسته

5. مدرک تحصیلی :کارشناسی

6. سابقه شغلی:1 تا 3 سال

9. جنسیت: مهم نیست

10. دارای کارت پایان خدمت

11. رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده ارسال فرمایید.

 

 

  • حداقل سابقه کاری: دو تا سه سال
  • حداقل : کارشناسی
  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

ﺷرﮐت ﺳﭘﺎھﺎن ﭘوﯾش آرﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی و رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﮐﺸﻮراست .