تلاونگ، استخدام کارگر ساده
تلاونگ

استخدام کارگر ساده

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

استخدام کارگر ساده با حقوق و مزایا زیر 40 سال با پایان خدمت کیلو متر8 جاده مخصوص خ نخ زرین پ 14

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

کارگر ساده انبار حمل بسته های تخم مرغ