استخدام پرسنل رستوران

استخدام پرسنل رستوران

  • کار تمام وقت، پاره وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

به چند نفر برای  پرسنل رستوران نیازمندیم

گریل کار کانتر کار فرکار وسط کار و سالن کار 

  • دارای نهار صبحانه شام 
  • بیمه 
  • یک روز آف در هفته 
  • دو و نیم روز مرخصی