مجتمع صنعتی کاجاران، استخدام مهندس صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید
مجتمع صنعتی کاجاران

استخدام مهندس صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید

  • کار تمام وقت
  • تهران/آبعلی
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

برنامه ریزی تولید مسلط به word,Excelمحل کار مجتمع صنعتی واقع در جاده ابعلی خرمدشت


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

  • ICDL

موقعیت محل کار