موسسه فرهنگی وهنری عصرقلم، استخدام کارمندفروش
موسسه فرهنگی وهنری عصرقلم

استخدام کارمندفروش

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • توافقی

شرح موقعیت شغلی

اصل کاربصورت بازاریابی تلفنی هست که دربرخی موارد قرارحضوری نیز دارد.

بیشترارتباط بامدیران شرکتهاهست درزمینه معرفی وثبت نام درمورددوره های آموزشی درداخل وخارج از کشور-ساخت تیزرهای تلوزیونی-امکان ارتقاع شغلی درصورت شایستگی امکان  پذیرهست.

-بیمه دارد -نیاز به سخت کوشی دراد

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

کارمندفروش