کارگاه آذین صنعت، استخدام قالبساز فرزکار
کارگاه آذین صنعت

استخدام قالبساز فرزکار

  • کار تمام وقت
  • البرز/فردیس کرج
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 9 الی 10 میلیون

شرح موقعیت شغلی

استخدام قالبساز _ فرزکار

ساعت کاری 8 صبح تا 8 عصر 

  • سرویس نداریم 
  • غذا نداریم 
  • بیمه داریم 

قطعات همه بیرون از کارگاه ساخته میشود 

و وظیفه قالبساز فقط مونتاژ قالب است .

موقعیت محل کار