استخدام آبدارچی

8 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت مگاتوان، استخدام آبدارچی
شرکت مگاتوان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
شرکت نگین صنعت، استخدام آبدارچی خانم
شرکت نگین صنعت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
کارخانه تولید زغال، استخدام کارمند خدمات و تشریفات
کارخانه تولید زغال
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت نوآوران صنعت موتور، استخدام آبدارچی آقا حداکثر 40 سال
شرکت نوآوران صنعت موتور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
لیاسرویس، استخدام آبدارچی
لیاسرویس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
شرکت توچال تهویه پارسه، استخدام نیروی پذیرایی و تشریفات (آبدارچی)
شرکت توچال تهویه پارسه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
شینا بهتاش آریافر، استخدام آبدارچی
شینا بهتاش آریافر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
شرکت پرتوآبگردان، استخدام آبدارچی و نیروی خدمات
شرکت پرتوآبگردان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)