استخدام آبدارچی

2 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شینا بهتاش آریافر، استخدام آبدارچی
شینا بهتاش آریافر
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
شرکت پرتوآبگردان، استخدام آبدارچی و نیروی خدمات
شرکت پرتوآبگردان
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)