استخدام امور اداری و دفتری در تهران

18 فرصت شغلی
مرتب سازی:
موسسه حقوقی گروه وکلای ملت، استخدام مدیر دفتر حقوقی
موسسه حقوقی گروه وکلای ملت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شاهین فراز ایرانیان، استخدام مسئول دفتر خانم
شاهین فراز ایرانیان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
ویژه
شرکت یاسین، استخدام کارمند اداری
شرکت یاسین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
مجموعه نوین، استخدام کارمند اداری کارگزینی
مجموعه نوین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
مهر گستر آبزی پارت، استخدام کارمند اداری خانم
مهر گستر آبزی پارت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
تولیدی لازک الیگودرز، استخدام مسئول دفتر
تولیدی لازک الیگودرز
 • تهران/تهران
 • پاره وقت، کاراموزی
شرکت پیشگامان سازه و صنعت، استخدام مسئول دفتر مدیرعامل
شرکت پیشگامان سازه و صنعت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
مجموعه نوین، استخدام کارمند اداری
مجموعه نوین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت نوآوران، استخدام مدیر دفتر مدیر عامل
شرکت نوآوران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شرکت تجهیزات پزشکی نوین، استخدام نیرو اداری و مدیریت
شرکت تجهیزات پزشکی نوین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت تجاری و توریستی، استخدام کادر اداری
شرکت تجاری و توریستی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
قطعات خودرویی، نیروی خانم جهت ثبت فاکتور
قطعات خودرویی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت دیزل ژنراتور، استخدام کارمنداری خانم یا آقا
شرکت دیزل ژنراتور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
زیباسازان، استخدام کارمند امور اداری
زیباسازان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت، هم تیمی
استخدام کارمند اداری خانم
 • تهران/بهارستان
 • تمام وقت