استخدام امور اداری و دفتری در تهران

10 فرصت شغلی
مرتب سازی:
مهر گستر آبزی پارت، استخدام کارمند اداری خانم
مهر گستر آبزی پارت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
تولیدی لازک الیگودرز، استخدام مسئول دفتر
تولیدی لازک الیگودرز
 • تهران/تهران
 • پاره وقت، کاراموزی
شرکت تجاری و توریستی، استخدام کادر اداری
شرکت تجاری و توریستی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
قطعات خودرویی، نیروی خانم جهت ثبت فاکتور
قطعات خودرویی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت دیزل ژنراتور، استخدام کارمنداری خانم یا آقا
شرکت دیزل ژنراتور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
زیباسازان، استخدام کارمند امور اداری
زیباسازان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت، هم تیمی
استخدام کارمند اداری خانم
 • تهران/بهارستان
 • تمام وقت
کارمند فروش تورهای خارجی
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، کاراموزی، پروژه ای، دورکاری
مسئول امور داخلی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
استخدام مسئول دفترمدیرعامل
 • تهران/تهران
 • تمام وقت