استخدام امور اداری و دفتری در تهران

87 فرصت شغلی
مرتب سازی:
مجموعه مهاجرتی راهی نو کاوان، استخدام کارمند اداری دفتری
مجموعه مهاجرتی راهی نو کاوان
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
هوش و خلاقیت گردو، استخدام مسئول دفتر(منشی و دستیار روانشناس)
هوش و خلاقیت گردو
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری، پروژه ای، کاراموزی (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
طراد، استخدام مسئول دفتر
طراد
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
شرکت سالهای سبز، استخدام کارمند اداری
شرکت سالهای سبز
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
استخدام مسئول ارسال آشنا با سیستم کانبان و اوراکل ساپکو
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت
هلدینگ ایده سازان میهن ویرا، استخدام کارمند اداری
هلدینگ ایده سازان میهن ویرا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
موسسه دانش گستر کوه نور، استخدام کارمند اداری
موسسه دانش گستر کوه نور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
شرکت سالهای سبز، استخدام کارمند اداری
شرکت سالهای سبز
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت اداری ساختمانی aplak، استخدام کارمند اداری و فروش آقا و خانم
شرکت اداری ساختمانی aplak
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : بیش از 15 میلیون)
موسسه همراهان، استخدام مسئول دفتر شرکت فروش و بازاریابی
موسسه همراهان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
انتشارات اطمینان، استخدام کارمند اداری و کارمند بخش فروش
انتشارات اطمینان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
مجموعه مدارس هدف، استخدام کارمند اداری و منشی
مجموعه مدارس هدف
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت