استخدام امور مالی

6 فرصت شغلی
مرتب سازی:
توسعه کسب و کارهای نوآور تسو، استخدام کارشناس مالی و اداری
توسعه کسب و کارهای نوآور تسو
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
بازیافت اول، استخدام معاون مالی
بازیافت اول
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت شبیه سازان منطق، استخدام مسئول امور مالی و اداری
شرکت شبیه سازان منطق
 • البرز/کرج
 • تمام وقت
شرکت پرسی ایران گاز، استخدام کارشناس مالی
شرکت پرسی ایران گاز
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
معتبر تولیدی و صنعتی، استخدام کارشناس مالی
معتبر تولیدی و صنعتی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
کرانه پارس، استخدام کارشناس مالی
کرانه پارس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)