استخدام امور مالی در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
توسعه کسب و کارهای نوآور تسو، استخدام کارشناس مالی و اداری
توسعه کسب و کارهای نوآور تسو
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
بازیافت اول، استخدام معاون مالی
بازیافت اول
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
شرکت پرسی ایران گاز، استخدام کارشناس مالی
شرکت پرسی ایران گاز
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
معتبر تولیدی و صنعتی، استخدام کارشناس مالی
معتبر تولیدی و صنعتی
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
کرانه پارس، استخدام کارشناس مالی
کرانه پارس
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)