استخدام بانک و بیمه در تهران

6 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت بیمه پاسارگاد، استخدام بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد
 • همدان/همدان (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
ویژه
شرکت بیمه پاسارگاد، استخدام بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد
 • همدان/همدان (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری
شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان، کارشناس و مدیر فروش بیمه های سامان
شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان
 • قم/دستجرد خلجستان (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : بیش از 15 میلیون)
نمایندگی رسمی بیمه پاسارگاد، اعطای نماینده رسمی بیمه پاسارگاد
نمایندگی رسمی بیمه پاسارگاد
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری
حامی آسایش توانا، استخدام و اعطای نمایندگی بیمه ملت
حامی آسایش توانا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
حامی آسایش توانا، استخدام نماینده بیمه
حامی آسایش توانا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت، هم تیمی (حقوق : 2 الی 3 میلیون)