استخدام تایپیست

6 فرصت شغلی
مرتب سازی:
موسسه حقوقی گروه وکلای ملت، استخدام تایپیست
موسسه حقوقی گروه وکلای ملت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
صنایع فناوران دانش بنیان، استخدام تایپیست نیمه ماهر
صنایع فناوران دانش بنیان
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری
استخدام تایپیست. مترجم در خانه
 • تهران/تهران
 • پروژه ای
مدیا پلیمر، استخدام تایپیست به صورت دورکاری
مدیا پلیمر
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
تایپ، استخدام تایپیست به صورت دورکاری
تایپ
 • البرز/کرج (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام تایپیست و مترجم
 • بوشهر/جم (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 2 الی 3 میلیون)