استخدام حسابدار در مشهد

4 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت عمران بتن توس، استخدام حسابدار
شرکت عمران بتن توس
  • خراسان رضوی/مشهد
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
بازرگانی خانه من، استخدام حسابدار خانم
بازرگانی خانه من
  • خراسان رضوی/مشهد
  • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق، استخدام حسابدار
سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق
  • خراسان رضوی/مشهد
  • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
مارال چرم، استخدام صندوقدار خانم
مارال چرم
  • خراسان رضوی/مشهد
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)