استخدام فروشنده در مازندران

3 فرصت شغلی
مرتب سازی:
پخش سراسری باراکا، استخدام فروشنده حضوری
پخش سراسری باراکا
  • مازندران/تنکابن
  • تمام وقت (حقوق : 11 الی 12 میلیون)
شرکت پخش فرآورده های لبنی دوشه آمل ( لبنیات هراز )، استخدام فروشنده
شرکت پخش فرآورده های لبنی دوشه آمل ( لبنیات هراز )
  • مازندران/بابل
  • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
فروش محصولات آرایشی وبهداشتی، استخدام فروشنده
فروش محصولات آرایشی وبهداشتی
  • البرز/کرج (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)