استخدام لابی من در تهران

4 فرصت شغلی
مرتب سازی:
برج مسکونی آریا، استخدام لابی من
برج مسکونی آریا
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
مجتمع مسکونی، استخدام لابی من
مجتمع مسکونی
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 11 الی 12 میلیون)
نسیم آسایش، استخدام لابی من و حراست
نسیم آسایش
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
استخدام لابی من
  • تهران/تهران
  • پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)