استخدام مجری بازیگر در تهران

4 فرصت شغلی
مرتب سازی:
اتاق فرار، استخدام اکتور خانوم و اقا
اتاق فرار
  • تهران/تهران
  • پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
اتاق فرار چهل دخترون، استخدام اکتور اتاق فرار
اتاق فرار چهل دخترون
  • تهران/تهران
  • پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
CMPRO، استخدام دعوت به همکاری در زمینه مجری گری
CMPRO
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری، پروژه ای
هنری، استخدام مجری برنامه های هنری
هنری
  • تهران/تهران
  • پروژه ای