استخدام مدلینگ در تهران

2 فرصت شغلی
مرتب سازی:
تصویر سازان، استخدام مدل از تمام کشور(دورکاری)
تصویر سازان
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
تصویر سازان، استخدام مدل خانم به صورت دورکاری
تصویر سازان
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 3 الی 4 میلیون)