استخدام مدیر شبکه اجتماعی

13 فرصت شغلی
مرتب سازی:
آموزشگاه موسیقی، استخدام ادمین آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی
 • فارس/شیراز (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
ویژه
مجموعه نوین، استخدام ادمین شبکه های اجتماعی
مجموعه نوین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت بازارگانی و تبلیغاتی آرانو، استخدام ادمین اینستاگرام خانم
شرکت بازارگانی و تبلیغاتی آرانو
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری
شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا، استخدام کارشناس فضای مجازی
شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا
 • اصفهان/اصفهان
 • تمام وقت
شرکت ویرا پاد مهام، استخدام نیرو کار دورکاری
شرکت ویرا پاد مهام
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استارتاپ راسته بازار، استخدام ادمین اینستاگرام
استارتاپ راسته بازار
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • دورکاری، پروژه ای (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
فروشگاه سه نی نی، استخدام ادمین اینستاگرام تمام وقت
فروشگاه سه نی نی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
نشر نوآور، استخدام ادمین اینستاگرام
نشر نوآور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
تصویر سازان، استخدام ادمین شبکه های اجتماعی دورکاری
تصویر سازان
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
مدیا پلیمر، استخدام ادمین درتلگرام و اینستا
مدیا پلیمر
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام ادمین پیج اینستاگرام
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، کاراموزی
استخدام خانم ادمین شبکه های اجتماعی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام مدیر شبکه های اجتماعی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)