استخدام مدیر شبکه اجتماعی

8 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت بازارگانی و تبلیغاتی آرانو، استخدام ادمین اینستاگرام خانم
شرکت بازارگانی و تبلیغاتی آرانو
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری
فروشگاه سه نی نی، استخدام ادمین اینستاگرام تمام وقت
فروشگاه سه نی نی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
نشر نوآور، استخدام ادمین اینستاگرام
نشر نوآور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سودلند، استخدام ادمین شبکه های اجتماعی دورکاری
سودلند
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
inoti، استخدام ادمین درتلگرام و اینستا
inoti
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام خانم ادمین شبکه های اجتماعی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام مدیر شبکه های اجتماعی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام ادمین پیج اینستاگرام
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، کاراموزی