استخدام مدیر شبکه اجتماعی در تهران

18 فرصت شغلی
مرتب سازی:
موسسه کارآفرینان آتیه فیدار، استخدام ادمین شبکه های اجتماعی
موسسه کارآفرینان آتیه فیدار
 • قزوین/قزوین (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری، هم تیمی (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
ویژه
شوزاستور، استخدام ادمین اینستاگرام
شوزاستور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
ویژه
سرمایه گذاری هوشمند، استخدام ادمین تلگرام(دورکاری)
سرمایه گذاری هوشمند
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
ویژه
پارمیس سیر کیش، استخدام ادمین اینستاگرام
پارمیس سیر کیش
 • هرمزگان/کیش (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری
استارتاپ راسته بازار، استخدام ادمین اینستاگرام
استارتاپ راسته بازار
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
آموزشگاه موسیقی، استخدام ادمین آموزشگاه موسیقی
آموزشگاه موسیقی
 • فارس/شیراز (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت بازارگانی و تبلیغاتی آرانو، استخدام ادمین اینستاگرام خانم
شرکت بازارگانی و تبلیغاتی آرانو
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، دورکاری
رزین کلاک، استخدام ادمین پیج اینستاگرام
رزین کلاک
 • البرز/کرج (قابل دورکاری)
 • دورکاری، هم تیمی
مجموعه نوین، استخدام ادمین شبکه های اجتماعی
مجموعه نوین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت ویرا پاد مهام، استخدام نیرو کار دورکاری
شرکت ویرا پاد مهام
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استارتاپ راسته بازار، استخدام ادمین اینستاگرام
استارتاپ راسته بازار
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • دورکاری، پروژه ای (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
فروشگاه سه نی نی، استخدام ادمین اینستاگرام تمام وقت
فروشگاه سه نی نی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
نشر نوآور، استخدام ادمین اینستاگرام
نشر نوآور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سرمایه گذاری هوشمند، استخدام ادمین شبکه های اجتماعی دورکاری
سرمایه گذاری هوشمند
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
مدیا پلیمر، استخدام ادمین درتلگرام و اینستا
مدیا پلیمر
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)