استخدام مدیر عامل در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
سالن زیبایی فرح، استخدام مدیر اجرایی
سالن زیبایی فرح
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
آموزشگاه زبان، استخدام سوپروایزر و مدیر آموزش بخش زبان
آموزشگاه زبان
  • تهران/شهریار
  • تمام وقت
شرکت ایمن گستران مهراد، استخدام مدیرعامل
شرکت ایمن گستران مهراد
  • تهران/تهران
  • پروژه ای
آیهان چاپگر فلز، استخدام مدیر عامل
آیهان چاپگر فلز
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
عصر خبره، استخدام مدیر داخلی خانم
عصر خبره
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)