استخدام مدیر عامل در تهران

6 فرصت شغلی
مرتب سازی:
سالن زیبایی فرح، استخدام مدیر اجرایی
سالن زیبایی فرح
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
رویدادسازان خورشید، استخدام مدیر اجرایی و کارشناس ارشد
رویدادسازان خورشید
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
آموزشگاه زبان، استخدام سوپروایزر و مدیر آموزش بخش زبان
آموزشگاه زبان
 • تهران/شهریار
 • تمام وقت
شرکت ایمن گستران مهراد، استخدام مدیرعامل
شرکت ایمن گستران مهراد
 • تهران/تهران
 • پروژه ای
آیهان چاپگر فلز، استخدام مدیر عامل
آیهان چاپگر فلز
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
عصر خبره، استخدام مدیر داخلی خانم
عصر خبره
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)