استخدام مدیر فروش در کرمان

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت سیما کابل رسانا اراک، استخدام کارشناس فروش
شرکت سیما کابل رسانا اراک
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • تمام وقت، دورکاری، کاراموزی (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا، استخدام مدیر گروه فروش
گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا
  • فارس/شیراز (دورکاری)
  • دورکاری (حقوق : 13 الی 14 میلیون)
دفتر فنی الغدیر، استخدام مدیر فروش
دفتر فنی الغدیر
  • کرمان/کرمان
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
هلدینگ آروین پندار پایا، استخدام مدیر تیم فروش
هلدینگ آروین پندار پایا
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • تمام وقت، دورکاری (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
ارتباطات پایدار اوکسین اروند، استخدام کارشناس فروش
ارتباطات پایدار اوکسین اروند
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • تمام وقت، دورکاری (حقوق : 7 الی 8 میلیون)