استخدام مدیر مالی

9 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت پروتئین پخش پیوند پارسیان، استخدام مدیر مالی و کمک حسابدار
شرکت پروتئین پخش پیوند پارسیان
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
شرکت پرچین، استخدام حسابرس مدیر مالی
شرکت پرچین
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
مواد ویژه لیا، استخدام مدیر مالی
مواد ویژه لیا
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : بیش از 15 میلیون)
مجموعه آرکا چوب، استخدام مدیر مالی
مجموعه آرکا چوب
  • تهران/اسلام شهر
  • تمام وقت
فیوچر کالا، استخدام سرپرست مالی
فیوچر کالا
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
شرکت خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین، استخدام کارشناس اعتبار سنجی مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی)
شرکت خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
کارا موتور ایلیا، استخدام مدیر مالی
کارا موتور ایلیا
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
گروه صنعتی آروین، استخدام مدیر منابع انسانی
گروه صنعتی آروین
  • تهران/رباط کریم
  • تمام وقت
گروه صنعتی آروین، استخدام مدیر مالی
گروه صنعتی آروین
  • تهران/رباط کریم
  • تمام وقت