استخدام مهندس برق در همدان

3 فرصت شغلی
مرتب سازی:
استخدام دستیار تحقیقات در یک شرکت معتبر
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • دورکاری، پروژه ای، کاراموزی
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران، استخدام مهندس برق
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران
  • همدان/همدان
  • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
شرکت پویا گستر، استخدام مهندس برق به صورت دورکاری و پروژه ای
شرکت پویا گستر
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • دورکاری، پروژه ای