استخدام مهندس عمران در تهران

15 فرصت شغلی
مرتب سازی:
دفتر فنی و مهندسی آرشا، استخدام مهندس 4 رشته دارای پروانه طراحی یا نظارت
دفتر فنی و مهندسی آرشا
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • پاره وقت، دورکاری، پروژه ای
اندیشه ورزان، استخدام مهندس مشاور
اندیشه ورزان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت
شرکت مشاور ساختمانی، همکاری با مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی
شرکت مشاور ساختمانی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
اندیشه ورزان، استخدام مهندس طراح سازه
اندیشه ورزان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
شرکت اُپال نگار سازه، استخدام سرپرست کارگاه و مهندس اجرا ( مهندس عمران )
شرکت اُپال نگار سازه
 • تهران/تهران
 • پروژه ای
البرزشیمی آسیا، استخدام مهندس عمران
البرزشیمی آسیا
 • تهران/ورامین
 • تمام وقت
دیوان آفرین، استخدام مهندسان معماری و عمران خانم
دیوان آفرین
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری، پروژه ای
شرکت خصوصی، استخدام مهندس عمران
شرکت خصوصی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
استخدام مهندس ایمنی ساختمان خانم
 • تهران/تهران
 • پروژه ای
شرکت پیمانکاری، استخدام مهندس عمران
شرکت پیمانکاری
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
فرابرساز، Iاستخدام مهندس عمران تکنولوژی بتن
فرابرساز
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران، استخدام مهندس عمران
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)