استخدام مهندس عمران در تهران

4 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران، استخدام مهندس عمران
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
مهندسین مشاوره ساتبان، استخدام کارشناس طرح توجیهی
مهندسین مشاوره ساتبان
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
کرانه پارس، استخدام ناظر بهره بردار
کرانه پارس
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
استخدام کارشناس بازرسی
  • تهران/ورامین
  • تمام وقت