استخدام مهندس معمار در تهران

9 فرصت شغلی
مرتب سازی:
دفتر معماری، استخدام مهندس معمار
دفتر معماری
 • تهران/تهران
 • پروژه ای
مهندسان مشاور کرانه پایدار پارس، استخدام مهندس معمار
مهندسان مشاور کرانه پایدار پارس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
گروه مهندسی فرابعد، استخدام مهندس معماری
گروه مهندسی فرابعد
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 11 الی 12 میلیون)
شرکت بیستون، استخدام نیرو دارای مدرک معماری
شرکت بیستون
 • تهران/تهران (دورکاری)
 • دورکاری
سازه سازان، استخدام نقشه کش
سازه سازان
 • تهران/ری
 • پاره وقت، کاراموزی (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
اسمان گستر، استخدام مهندس معمار
اسمان گستر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
گروه طراحان بنا، استخدام مهندس و کارآموز معمار
گروه طراحان بنا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، کاراموزی
شرکت بنیانگران نوین آرا، استخدام مهندس و کارآموز معمار
شرکت بنیانگران نوین آرا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، کاراموزی
استخدام مهندس معمار
 • تهران/تهران
 • تمام وقت