استخدام مهندس کشاورزی

2 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت سوی سبز حصار، استخدام مهندس کشاورزی
شرکت سوی سبز حصار
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • دورکاری، پروژه ای
دانش بنیان اندیشه، استخدام کارشناس زیست شناسی گیاه شناسی . مهندسی کشاورزی
دانش بنیان اندیشه
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)