استخدام ناخن کار

7 فرصت شغلی
مرتب سازی:
کیلینیک مدرن و امیر جانبی، استخدام ناخن کار حرفه ای
کیلینیک مدرن و امیر جانبی
 • تهران/ری
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
بیوتی لند سوگل، استخدام ناخن کار
بیوتی لند سوگل
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت
سالن زیبایی پرنسا، استخدام ناخن کار
سالن زیبایی پرنسا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
سالن زیبایی پگی، استخدام ناخن کار و مژه کار حرفه‌ای
سالن زیبایی پگی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سالن زیبایی، استخدام ناخنکار
سالن زیبایی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، کاراموزی
لمیا واحدی، استخدام ناخنکار
لمیا واحدی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سالن زیبایی پانیا، استخدام خانم در سالن زیبایی
سالن زیبایی پانیا
 • تهران/تهران
 • پاره وقت، هم تیمی