استخدام ناخن کار در تهران

14 فرصت شغلی
مرتب سازی:
سالن زیبایی ناخن سپیده بیوتی، استخدام ناخنکار
سالن زیبایی ناخن سپیده بیوتی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
سالن زیبایی ملینا، استخدام دستیار ناخنکار
سالن زیبایی ملینا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
کیلینیک مدرن و امیر جانبی، استخدام ناخن کار حرفه ای
کیلینیک مدرن و امیر جانبی
 • تهران/ری
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
سالن زیبایی بیوتی بار، استخدام ناخن کار حرفه ای با سابقه کاری بالا
سالن زیبایی بیوتی بار
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سالن زیبایی تکتم بیوتی، استخدام اجاره صندلی به ناخنکار حرفه ای
سالن زیبایی تکتم بیوتی
 • تهران/تهران
 • هم تیمی
سالن زیبایی، استخدام اجاره صندلی لاین ناخن
سالن زیبایی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سالن زیبایی تکتم بیوتی، استخدام سالن زیبایی تکتم بیوتی
سالن زیبایی تکتم بیوتی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سالن زیبایی تکتم بیوتی، استخدام ناخنکار حرفه ام در سالن زیبایی تکتم
سالن زیبایی تکتم بیوتی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
بیوتی لند سوگل، استخدام ناخن کار
بیوتی لند سوگل
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت
سالن زیبایی پرنسا، استخدام ناخن کار
سالن زیبایی پرنسا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
سالن زیبایی پگی، استخدام ناخن کار و مژه کار حرفه‌ای
سالن زیبایی پگی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
سالن زیبایی، استخدام ناخنکار
سالن زیبایی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، کاراموزی