استخدام نظافتچی در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت کوشا پیام تبلیغ، استخدام نیروی خدماتی
شرکت کوشا پیام تبلیغ
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
ارزش آفرینان میثاق صدرا، استخدام نیروی خدمات
ارزش آفرینان میثاق صدرا
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شرکت خدماتی سپهر سپید ایرانیان، تعدادی نظافتچی برای مجتمع تجاری
شرکت خدماتی سپهر سپید ایرانیان
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
پاکساران رهاب تمیز البرز، استخدام نظافت چی خانم و آقا
پاکساران رهاب تمیز البرز
  • تهران/ملارد
  • پروژه ای
استخدام نظافتچی بازنشسته
  • تهران/تهران
  • تمام وقت