استخدام نظافتچی در تهران

25 فرصت شغلی
مرتب سازی:
استخدام نیروی خانم جهت نظافت و امور منزل بصورت شبانه روزی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 14 الی 15 میلیون)
ویژه
منزل شخصی، استخدام خدمت کار و نظافت چی
منزل شخصی
 • تهران/لواسانات
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
ویژه
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، استخدام کارمند خدمات
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 10 الی 11 میلیون)
داروخانه، استخدام نظافتچی
داروخانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
هتل ایرانشهر، استخدام خانه دار هتل
هتل ایرانشهر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
حمل و نقل دریایی آسیای میانه، استخدام نظافتچی و آبدارچی
حمل و نقل دریایی آسیای میانه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
مهندسی پندآب تدبیر، استخدام نیرو خدمات
مهندسی پندآب تدبیر
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
ارتباطات تلفن آسیا، استخدام نیروی خدماتی و نظافت - خانم
ارتباطات تلفن آسیا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
آژانس هواپیمایی، استخدام نیروی خدماتی
آژانس هواپیمایی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
خوابگاه جمالزاده، استخدام نظافت چی
خوابگاه جمالزاده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
آریانا، استخدام تمیزکار
آریانا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران، استخدام نظافتچی و ابدارچی
آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران
 • تهران/تهران
 • تمام وقت