استخدام نمایندگی بیمه

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت بیمه پاسارگاد، استخدام رسمی بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد
  • خراسان رضوی/مشهد
  • پاره وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
پیشتازان پاسارگاد، استخدام نماینده بیمه
پیشتازان پاسارگاد
  • البرز/کرج
  • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
شرکت بیمه سامان، استخدام نماینده بیمه سامان
شرکت بیمه سامان
  • البرز/کرج
  • تمام وقت، پاره وقت
نمایندگی رسمی بیمه پاسارگاد، اعطای نماینده رسمی بیمه پاسارگاد
نمایندگی رسمی بیمه پاسارگاد
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری
استخدم نماینده فروش
  • البرز/کرج
  • پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)