استخدام نگهبان

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت حمل و نقل قصربهاران، استخدام نگهبان
شرکت حمل و نقل قصربهاران
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
استخدام نگهبان ساختمان
  • فارس/شیراز
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
استخدام حراست رستوران
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
استخدام نگهبان شیفت شب
  • البرز/کرج
  • تمام وقت
استخدام کارمند نگهبانی
  • تهران/تهران
  • تمام وقت