استخدام نگهبان در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت حمل و نقل قصربهاران، استخدام نگهبان
شرکت حمل و نقل قصربهاران
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شرکت طراحی مهندسی پژواک سازه راد، استخدام نگهبان
شرکت طراحی مهندسی پژواک سازه راد
  • تهران/شهر قدس
  • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
گروه صنعتی آروین، استخدام نگهبان و آبدارچی
گروه صنعتی آروین
  • تهران/رباط کریم
  • تمام وقت
استخدام حراست رستوران
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
استخدام کارمند نگهبانی
  • تهران/تهران
  • تمام وقت