استخدام پرستار

15 فرصت شغلی
مرتب سازی:
خدمات مراقبتی در بالینی در منزل پارسیان مهرپرور، استخدام پرستار کودک - استخدام پرستار سالمند
خدمات مراقبتی در بالینی در منزل پارسیان مهرپرور
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای (حقوق : 12 الی 13 میلیون)
استخدام پرستار کودک
 • تهران/تهران
 • پاره وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
استخدام پرستار خانم جهت مادر سالمند
 • اصفهان/اصفهان
 • پاره وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
استخدام پرستار خانم
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
استخدام پرستار کودک
 • البرز/کرج
 • پاره وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام خانم برای کار در منزل
 • تهران/شهریار
 • پاره وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
کلینیک دوم آوریل، استخدام مادر یار
کلینیک دوم آوریل
 • تهران/تهران
 • پاره وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت شگرف پایتخت، استخدام پرستار
شرکت شگرف پایتخت
 • تهران/شهریار
 • پاره وقت
گروه خدمات درمانی عرفان سلامت، استخدام پرستار و کمک پرستار
گروه خدمات درمانی عرفان سلامت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام پرستار خانم
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام نیرو خانم کادر پذیرش در کلینیک
 • البرز/کرج
 • تمام وقت
استخدام پرستار کودک خانم
 • البرز/کرج
 • تمام وقت

پرستار کیست ؟

پرستار شخصی که است نقشی مهمی را در گروه درمانی ایفا میکند و آن نگهداری از بیماران است.

وظایف محوله در استخدام پرستار ؟

پرستاران نوع های مختلفی دارند که هر یک در بخش جداگانه ای کار میکنند و ممکن وظایف متفاوتی داشته باشند.

حقوق شغل پرستاری چقدر است ؟

حقوق ها با توجه به توافق کارفرما و نوع سازمانی که پرستار در آن کار میکند متفاوت است ولی به طور میانگین از 3 میلیون تومان به بالا شروع میشود.

چطور میتونیم آگهی استخدام پرستار پیدا کنیم ؟

مدیران و کارفرمایان شرکت ها و سازمان های مختلف برای جذب نیرو خود از همکارشو استفاده میکنند و آگهی استخدام شان را در سایت همکارشو ثبت میکنند.