استخدام پرستار در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
گروه خدمات درمانی عرفان سلامت، استخدام پرستار و کمک پرستار
گروه خدمات درمانی عرفان سلامت
  • تهران/تهران
  • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام پرستار خانم
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
مرکز درمان سومصرف مواد MMT، استخدام پرستار اتاق عمل
مرکز درمان سومصرف مواد MMT
  • تهران/شهر قدس
  • پاره وقت
استخدام پرستار کودک مجرب
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام پرستار خانم برای پرستاری کودک
  • تهران/تهران
  • پاره وقت