استخدام پرستار در تهران

6 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت شگرف پایتخت، استخدام پرستار
شرکت شگرف پایتخت
 • تهران/شهریار
 • پاره وقت
گروه خدمات درمانی عرفان سلامت، استخدام پرستار و کمک پرستار
گروه خدمات درمانی عرفان سلامت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام پرستار خانم
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
مرکز درمان سومصرف مواد MMT، استخدام پرستار اتاق عمل
مرکز درمان سومصرف مواد MMT
 • تهران/شهر قدس
 • پاره وقت
استخدام پرستار کودک مجرب
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام پرستار خانم برای پرستاری کودک
 • تهران/تهران
 • پاره وقت