استخدام کارشناس بازرگانی در تهران

22 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت کارو اندیشه، استخدام کارشناس بازرگانی
شرکت کارو اندیشه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
اریا طب، استخدام کارشناس ارشد بازرگانی
اریا طب
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
الیاف پلی استر ساینا دلیجان، استخدام جذب کارشناس صادرات
الیاف پلی استر ساینا دلیجان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت تاراریس، استخدام بازرگانی داخلی
شرکت تاراریس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت بازرگانی پارتاک، استخدام کارمند بازرگانی
شرکت بازرگانی پارتاک
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت بازرگانی نسیم تجارت، استخدام کارشناس بازرگانی داخلی
شرکت بازرگانی نسیم تجارت
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری (حقوق : 14 الی 15 میلیون)
اف ان سی، استخدام کارشناس بازرگانی
اف ان سی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
هاردستون، استخدام کارشناس بازرگانی خارجی
هاردستون
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
ویستا آراز ویرا، استخدام کارمند بازرگانی
ویستا آراز ویرا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه، استخدام کارمند بازرگانی
صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
فیوچر کالا، استخدام کارشناس بازرگانی
فیوچر کالا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
نوین رشد شهران فوده، استخدام کارشناس بازرگانی
نوین رشد شهران فوده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)