استخدام کارشناس بازرگانی در تهران

15 فرصت شغلی
مرتب سازی:
صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه، استخدام کارمند بازرگانی
صنایع بسته بندی و کارتن خیرخواه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
شرکت تاراریس، استخدام بازرگانی داخلی
شرکت تاراریس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت بازرگانی پارتاک، استخدام کارمند بازرگانی
شرکت بازرگانی پارتاک
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
فیوچر کالا، استخدام کارشناس بازرگانی
فیوچر کالا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
نوین رشد شهران فوده، استخدام کارشناس بازرگانی
نوین رشد شهران فوده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
بازاریابی داخلی و خارجی، استخدام همکار بازرگانی
بازاریابی داخلی و خارجی
 • تهران/تهران
 • پاره وقت، پروژه ای (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
شرکت تولید قطعات الکترونیکی خودرو، استخدام کارشناس بازرگانی
شرکت تولید قطعات الکترونیکی خودرو
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
بازاریابی داخلی و خارجی، استخدام همکار بازرگانی
بازاریابی داخلی و خارجی
 • تهران/تهران
 • پاره وقت
شرکت صادراتی S.B.M.H، استخدام کارشناس بازرگانی
شرکت صادراتی S.B.M.H
 • تهران/تهران (قابل دورکاری)
 • تمام وقت، پاره وقت، دورکاری، هم تیمی
شرکت سپاهان پویش آریا، استخدام کارشناس بازرگانی داخلی
شرکت سپاهان پویش آریا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
IRFACO، استخدام کارشناس بازرگانی
IRFACO
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت بازرگانی روغن خودرو، استخدام همکارخانم جهت کار در دفتر بازرگانی
شرکت بازرگانی روغن خودرو
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)