استخدام کارمند در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
رایانه گستر آریا، استخدام کارمند آشنا به تبلیغات کامپیوتر و web
رایانه گستر آریا
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
فناورگسترپیمان، استخدام کارمند خانم مسلط به نرم افزار
فناورگسترپیمان
  • تهران/تهران
  • تمام وقت
شرکت okala، کارمند تحویل سفارشات ( سفیر )
شرکت okala
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
شرکت okala، استخدام کارمند فروشگاه
شرکت okala
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
نشریه تخصصی خانه و شهر کودک، استخدام مسئول دفتر
نشریه تخصصی خانه و شهر کودک
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)