استخدام کارمند در تهران

10 فرصت شغلی
مرتب سازی:
رایانه گستر آریا، استخدام کارمند آشنا به تبلیغات کامپیوتر و web
رایانه گستر آریا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
هتل آپارتمان ایده آل، استخدام پذیرشگر هتل
هتل آپارتمان ایده آل
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
شرکت روئین گشت، استخدام کارمند تور خارجی
شرکت روئین گشت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
مرکز تصویربرداری افق، استخدام کارمند پذیرش و تایپ در مرکز تصویربرداری افق
مرکز تصویربرداری افق
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
حوزه هنری، استخدام کارشناس سیستم و روش
حوزه هنری
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
آژانی هواپیمایی ندای وحدت، استخدام کاآموز و کارمند آژانس هواپیمایی
آژانی هواپیمایی ندای وحدت
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
فناورگسترپیمان، استخدام کارمند خانم مسلط به نرم افزار
فناورگسترپیمان
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت okala، کارمند تحویل سفارشات ( سفیر )
شرکت okala
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
شرکت okala، استخدام کارمند فروشگاه
شرکت okala
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
نشریه تخصصی خانه و شهر کودک، استخدام مسئول دفتر
نشریه تخصصی خانه و شهر کودک
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)