استخدام کارگر ساده در اصفهان

3 فرصت شغلی
مرتب سازی:
ایرانی، استخدام کار در منزل بسته بندی
ایرانی
  • اصفهان/اصفهان
  • پاره وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
ایرانی، استخدام کار در منزل بسته بندی دوخت
ایرانی
  • اصفهان/اصفهان (دورکاری)
  • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام شاگرد سنگ کار
  • اصفهان/خمینی شهر
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)