استخدام کارگر ساده در تهران

19 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت مبلمان نوژن، استخدام مسئول تولید مبلمان اداری
شرکت مبلمان نوژن
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
ویژه
رنگ کاری، استخدام نیروی کار در خط تولید
رنگ کاری
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
ویژه
نیرو حرکت، استخدام کارگر نیمه ماهر
نیرو حرکت
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت
شرکت پسماند زیست، استخدام کارگر
شرکت پسماند زیست
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
استخدام کارگر نیمه ماهر کابینت سازی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت تولیدی غذا صدف، استخدام کارگر در شرکت تولیدی غذا
شرکت تولیدی غذا صدف
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
هولدینگ پخش زاگرس، استخدام گسترده موزع در تهران
هولدینگ پخش زاگرس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
پویا توسعه کارینو، استخدام کارگر سری تراش (تراپ)
پویا توسعه کارینو
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت
ایران مال، استخدام کارگر ساده وبرقکار نیمه ماهر
ایران مال
 • تهران/تهران
 • پروژه ای (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام کارگر ساده نصب پله برقی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
سوپر پروتئین کاساب، استخدام کارگر ساده در سوپر پروتئین
سوپر پروتئین کاساب
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
سوپر پروتئین کاساب، استخدام مرغکار
سوپر پروتئین کاساب
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
سوپرمارکت پویا، استخدام کارگر سوپرمارکت
سوپرمارکت پویا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شرکت پادمان، استخدام نصاب و مونتاژ کار مبلمان
شرکت پادمان
 • تهران/صفادشت
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
اروین اسپاد صبا، کارگر نیمه ماهر MDF
اروین اسپاد صبا
 • تهران/شمیرانات
 • تمام وقت