استخدام کارگر ساده در تهران

53 فرصت شغلی
مرتب سازی:
سالن آوانگارد، استخدام کارگر ساده آقا
سالن آوانگارد
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پروژه ای
سازمان جانا، استخدام خدمات
سازمان جانا

استخدام خدمات

منقضی شده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
تولیدی پوشاک t&t، استخدام کارگر تولیدی پوشاک مرد
تولیدی پوشاک t&t
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام سری زن قهوه خونه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
صیاغت کاران، استخدام نیروی انبار قطعات خودرو
صیاغت کاران
 • تهران/شهریار
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام کارگر ساده تلمبه چی پمپ بنزین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شرکت مبلمان نوژن، استخدام مسئول تولید مبلمان اداری
شرکت مبلمان نوژن
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
رنگ کاری، استخدام نیروی کار در خط تولید
رنگ کاری
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
استخدام کارگر نیمه ماهر کابینت سازی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت سمندرمهار، استخدام کارگر ساده
شرکت سمندرمهار
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
کارتن سازی، استخدام کارگر ساده جهت کارتن سازی
کارتن سازی
 • تهران/پاکدشت
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
اندیشه پرداز ماد، استخدام کارگر ساده
اندیشه پرداز ماد
 • تهران/پیشوا
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)