استخدام کارگر ساده در تهران

68 فرصت شغلی
مرتب سازی:
ایرانی، استخدام کار در منزل بسته بندی دوخت
ایرانی
 • اصفهان/اصفهان (دورکاری)
 • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
پدیدار نویان صنعت پیشرو، استخدام اپراتور تولید
پدیدار نویان صنعت پیشرو
 • تهران/صفادشت
 • تمام وقت (حقوق : 9 الی 10 میلیون)
برج مسکونی آریا، استخدام لابی من
برج مسکونی آریا
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 5 الی 6 میلیون)
سازمان جانا، استخدام خدمات
سازمان جانا

استخدام خدمات

منقضی شده
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
تولیدی پوشاک t&t، استخدام کارگر تولیدی پوشاک مرد
تولیدی پوشاک t&t
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام سری زن قهوه خونه
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
صیاغت کاران، استخدام نیروی انبار قطعات خودرو
صیاغت کاران
 • تهران/شهریار
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام کارگر ساده تلمبه چی پمپ بنزین
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
شرکت مبلمان نوژن، استخدام مسئول تولید مبلمان اداری
شرکت مبلمان نوژن
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت (حقوق : 6 الی 7 میلیون)
رنگ کاری، استخدام نیروی کار در خط تولید
رنگ کاری
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 2 الی 3 میلیون)
استخدام کارگر نیمه ماهر کابینت سازی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت
شرکت مهر آریا پلیمر پارس، استخدام اپراتور تولید( آقا)
شرکت مهر آریا پلیمر پارس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 13 الی 14 میلیون)