استخدام کارگر ساده در زنجان

2 فرصت شغلی
مرتب سازی:
رستوران اکبر جوجه حاج جمال کلبادی نژاد، استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر و ماهر
رستوران اکبر جوجه حاج جمال کلبادی نژاد
  • زنجان/زنجان
  • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
ایرانی، استخدام کار در منزل بسته بندی دوخت
ایرانی
  • اصفهان/اصفهان (دورکاری)
  • دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)