استخدام کارگر ماهر در تهران

12 فرصت شغلی
مرتب سازی:
نیرو حرکت، استخدام نیرو کارگر ماهر
نیرو حرکت
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت
فروشگاه تابلو برق، استخدام مونتاژ کار تابلو برق
فروشگاه تابلو برق
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
شرکت تولید کننده فرآورده های غذایی، استخدام کارگر فنی تاسیسات
شرکت تولید کننده فرآورده های غذایی
 • تهران/رباط کریم
 • تمام وقت
راتاساران هرمس، استخدام لوله کش
راتاساران هرمس
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 8 الی 9 میلیون)
مجتمع صنعتی کاجاران، استخدام اپراتور وایرکات
مجتمع صنعتی کاجاران
 • تهران/آبعلی
 • تمام وقت
مجتمع صنعتی کاجاران، استخدام فرزکار CNC
مجتمع صنعتی کاجاران
 • تهران/آبعلی
 • تمام وقت
برشکاری ورق آهن، استخدام برشکار گیوتین
برشکاری ورق آهن
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
استخدام کارگر ماهر و فنی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
استخدام کارگر صحافی
 • تهران/تهران
 • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
مبل نیال، استخدام رویه کوب مبل
مبل نیال
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
سوپر پروتئین کاساب، استخدام قصاب حرفه ای
سوپر پروتئین کاساب
 • تهران/تهران
 • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام وردست برقکار
 • تهران/شهریار
 • تمام وقت