استخدام کارگر ماهر در تهران

5 فرصت شغلی
مرتب سازی:
استخدام کارگر ماهر و فنی
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 4 الی 5 میلیون)
استخدام کارگر صحافی
  • تهران/تهران
  • تمام وقت، پاره وقت (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
مبل نیال، استخدام رویه کوب مبل
مبل نیال
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
سوپر پروتئین کاساب، استخدام قصاب حرفه ای
سوپر پروتئین کاساب
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام وردست برقکار
  • تهران/شهریار
  • تمام وقت