استخدام کارگر ماهر در تهران

3 فرصت شغلی
مرتب سازی:
مبل نیال، استخدام رویه کوب مبل
مبل نیال
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)
استخدام وردست برقکار
  • تهران/شهریار
  • تمام وقت
سوپر پروتئین کاساب، استخدام قصاب حرفه ای
سوپر پروتئین کاساب
  • تهران/تهران
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)