استخدام کار در منزل

3 فرصت شغلی
مرتب سازی:
تصویر سازان، استخدام نیروی خانم به صورت کار درمنزل اینترنتی
تصویر سازان
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری، هم تیمی (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
تایپ، استخدام تایپیست به صورت دورکاری
تایپ
  • البرز/کرج (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری (حقوق : 1 الی 2 میلیون)
استخدام بازاریاب تلفنی حرفه ای
  • تهران/تهران (قابل دورکاری)
  • پاره وقت، دورکاری