استخدام امریه سربازی

4 فرصت شغلی
مرتب سازی:
شرکت پیمان پردازش نیام، استخدام برنامه نویس NET
شرکت پیمان پردازش نیام
  • یزد/یزد
  • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت پیمان پردازش نیام، استخدام برنامه نویس وب (امکان امریه سربازی)
شرکت پیمان پردازش نیام
  • یزد/یزد
  • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت پیمان پردازش نیام، استخدام تحلیلگر سیستم (امکان امریه سربازی)
شرکت پیمان پردازش نیام
  • یزد/یزد
  • تمام وقت (حقوق : 7 الی 8 میلیون)
شرکت پیمان پردازش نیام، استخدام کارشناس پشتیبانی (امکان امریه سربازی)
شرکت پیمان پردازش نیام
  • یزد/یزد
  • تمام وقت (حقوق : 3 الی 4 میلیون)