کارا موتور ایلیا، استخدام مدیر مالی
کارا موتور ایلیا

استخدام مدیر مالی

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • 9 الی 10 میلیون

شرح موقعیت شغلی

مدیر مالی با تجربه کافی در زمینه خودروسازی در یک شرکت خودروسازی معتبر 

موقعیت محل کار