شرکت پرتوآبگردان، استخدام آبدارچی و نیروی خدمات
شرکت پرتوآبگردان

استخدام آبدارچی و نیروی خدمات

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • 5 الی 6 میلیون

شرح موقعیت شغلی

به 2 نفر خانم جهت امور آبدارخانه و خدمات
محل کار: سعادت آباد کلینیک زیبایی


به 2 نفر خانم جهت امور آبدارخانه و خدمات
محل کار: قلهک خیابان دولت شرکت

موقعیت محل کار