استخدام پرستار خانم

استخدام پرستار خانم

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بدون بیمه
  • 5 الی 6 میلیون

شرح موقعیت شغلی

نگهداری از مادر سالمند با فراموشی...ایشان امور شخصی خود را انجام میدهند.ولی نیاز به همراهی و مراقبت دارند...آشپزی و امور منزل با پرستار است.خرید کلی توسط فرزندان انجام میشود.فقط خرید نان انجام شود.در منزل پدر و مادر با هم زندگی میکنند.

  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار