موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت، استخدام تایپیست آشنا به مسایل حقوقی
موسسه حقوق و داوری ماندگاران عدالت

استخدام تایپیست آشنا به مسایل حقوقی

 • کار تمام وقت
 • تهران/تهران
 • آقا / خانم
 • بیمه دارد
 • 3 الی 4 میلیون

شرح موقعیت شغلی

به یکنفر جهت همکاری در موسسه حقوقی آشنا به تایپ با روابط عمومی بالا نیازمندیم ترجیحا آقا و دارای تحصیلات حقوقی


مهارت ها و توانایی های مورد نیاز

 • کامپیوتر
 • روابط عمومی بالا
 • آفیس word
 • حداقل سابقه کاری: یک الی دو سال
 • حداقل : کارشناسی
 • چند ماه قبل

موقعیت محل کار