مجتمع مسکونی مریم، استخدام نگهبان
مجتمع مسکونی مریم

استخدام نگهبان

  • کار تمام وقت
  • مرکزی/اراک
  • فقط آقا
  • بدون بیمه
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

با سلام خدمت کارحویان گرامی

مجتمع مسکونی مریم واقع در الهیه از دو نفر آقا ترجیحا بازنشسته جهت انجام امورات نگهبانی دعوت بعمل می آورد.

شرایط کار :دو شیف شب و صبح 

شیفت شب 8 تا 6 صبح

شیفت صبح 8 تا 8 شب

ضمانت: مبلغ 30 میلیون تومان سفته به صورت امانت جهت ضمانت شغلی

حقوق: 2،500،000 تومان

بیمه:ندارد

موقعیت محل کار

معرفی شرکت

نگهبانی و حراست از مجتمع مسکونی