شرکت اداری ساختمانی aplak، استخدام کارمند اداری و فروش آقا و خانم
شرکت اداری ساختمانی aplak

استخدام کارمند اداری و فروش آقا و خانم

  • کار تمام وقت
  • تهران/تهران
  • آقا / خانم
  • بیمه دارد
  • بیش از 15 میلیون

شرح موقعیت شغلی

شرکت اداری ساختمانی اپلاک

جهت تکمیل کادر اداری و فروش به تعدادی نیرو آقا و خانم نیازمندیم

بیمه دارد

آموزش کار در حین انجام کار

  • چند ماه قبل

موقعیت محل کار